| Logo
Om Podcastprogramleder Kenneth Loic Mossefinn
Kenneth Loic Mossefinn: Podcastprogramleder
Antall anmeldelser: 0
Antall artikler: 0
Antall ratinger: 493
Om Kenneth: Kenneth er et levende filmleksikon, og er stolt av det! Han har vært filmnerd siden barndommen. Elsker sine kunstfilmer like mye som sine b-filmer. Er nå blitt sidekick/medskaper av filmpodcasten som begynte som All the colors of Cinema.
Siste ratinger fra Kenneth Loic Mossefinn
[ 2017 ]
Alien: Covenant
USA
[ 1982 ]
Night beast
USA
[ 2023 ]
Bad CGI Gator
USA
[ 1972 ]
Prime Cut
USA
[ 1984 ]
Ator the Invincible
Italia
[ 1996 ]
Trainspotting
Storbritannia
[ 2011 ]
The Thrill of a kill
Norge
[ 1995 ]
Howling VII
Storbritannia
[ 1930 ]
Den blå engel
Tyskland
[ 1979 ]
Livsfarlig spill
USA
[ 2000 ]
Lola 2 - Trasgredire
Italia
[ 1992 ]
Winterbeast
USA
[ 1993 ]
The Chill Factor
USA
[ 1991 ]
A Scene at the Sea
Japan
[ 1994 ]
Psycho Sisters
USA
Anmeldelser fra Kenneth Loic Mossefinn